مرکز پخش  دوربین های مدار بسته (واردات و پخش  دوربین مدار بسته)

 
 
دفتر مرکزی فروش : 44060719-44040984

نمایندگی دوربین مدار بسته سونتک کره 7tech cctv  

تلفن واحد فروش :  02144060719- 02144040984

دی وی آر DVR STD-7004N4-B سون تک

دی وی آر DVR STD-7004N4-B سون تک
•4 کانال تصویر 4 کانال صدا
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•1کانال D1 25FPS
•خروجی VGA و BNC و USBوHDMI,eSATA
•4 کانال 25 فریم
•100 FPS
•LAN , Moblie Software,4 SATA HDDs up to 8 TB
•کنترل دوربین های گردان RS-485

دی وی آر DVR STD-7016L3-E سون تک

دی وی آر DVR STD-7016L3-E سون تک
•16 کانال تصویر 4 کانال صدا
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
• 16 کانال CIF
•خروجی VGA و BNC و USB
•16 کانال 25 فریم ,16 کانال آلارم
•400 FPS
•LAN , Moblie Software,1 SATA HDDs up to 2 TB
•امکان کنترل دوربین های گردان RS-485

دی وی آر DVR STD-7016N4-C سون تک

دی وی آر DVR STD-7016N4-C سون تک
•16 کانال تصویر 4 کانال صدا
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
• 16 کانال CIF
•خروجی VGA و BNC و USB
•16 کانال 25 فریم ,16 کانال آلارم
•400 FPS
•LAN , Moblie Software,2 SATA HDDs up to 4 TB
•امکان کنترل دوربین های گردان RS-485 ,امکان نصب DVD-WRITER

دی وی آر DVR STD-7016N6-B سون تک

دی وی آر DVR STD-7016N6-B سون تک
•16 کانال تصویر 4 کانال صدا
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•16 کانال 2CIF
•خروجی VGA و BNC و USB
•16 کانال 25 فریم ,16 کانال آلارم
•400 FPS,eSATA,HDMI
•LAN , Moblie Software,4SATA HDDs up to 12TB
•امکان کنترل دوربین های گردان RS-485 ,امکان نصب DVD-WRITER

دوربین مدار بسته 7tech

دوربین های مدار بسته

7Tech 

دی وی آر DVR STD-7016N4-B سون تک

دی وی آر DVR STD-7016N4-B سون تک
•16 کانال تصویر 4 کانال صدا
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•16 کانال 2CIF
•خروجی VGA و BNC و USB
•16 کانال 25 فریم ,16 کانال آلارم
•400 FPS,eSATA,HDMI
•LAN , Moblie Software,4 SATA HDDs up to 8 TB
•امکان کنترل دوربین های گردان RS-485 ,امکان نصب DVD-WRITER

دی وی آر DVR STD-7016H7-A سون تک

دی وی آر DVR STD-7016H7-A سون تک
•16 کانال تصویر 16 کانال صدا
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•16کانال D1
•خروجی VGA و BNC و USB,HDMI,eSATA
•16 کانال 25 فریم ,16 کانال آلارم
•400 FPS
•LAN , Moblie Software,SATA HDDs up to 24 TB
•امکان کنترل دوربین های گردان RS-485 ,امکان نصب DVD-WRITER

دی وی آر DVR STD-7008N7-B سون تک

•دی وی آر DVR STD-7008N7-B سون تک
•8 کانال تصویر 8 کانال صدا
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•8کانال D1
•خروجی VGA و BNC و USB و HDMI و eSATA
•8 کانال 25 فریم
•FPS=200 ,Gigabit LAN Port
•LAN , Moblie Software,3 SATA HDDs up to 6 TB
•امکان کنترل دوربین های گردان RS-485 , امکان نصب DWD-WRITER

دی وی آر DVR STD-7008N4-B سون تک

•دی وی آر DVR STD-7008N4-B سون تک
•8 کانال تصویر 4 کانال صدا
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•1کانال D1 و 7 کانال CIF
•خروجی VGA و BNC و USB و HDMI و eSATA
•8 کانال 25 فریم
•200 FPS
•LAN , Moblie Software,4 SATA HDDs up to 8 TB
•امکان کنترل دوربین های گردان RS-485, امکان نصب DWD-WRITER

دی وی آر DVR STD-7008L7-C سون تک

دی وی آر DVR STD-7008L7-C سون تک
•8 کانال تصویر 8 کانال صدا
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•8کانال D1
•خروجی VGA و BNC و USB و HDMI و eSATA
•8 کانال 25 فریم ،Gigabit LAN Port
•200 FPS ،پردازشگر 2 هسته ای . فن دار
•LAN , Moblie Software,2 SATA HDDs up to 6 TB
•امکان کنترل دوربین های گردان RS-485

DVR STD-7008L3-E

دی وی آر DVR STD-7008L3-E سون تک
•8 کانال تصویر 4 کانال صدا
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•1کانال D1 و 7 کانال CIF
•خروجی VGA و BNC و USB
•8 کانال 25 فریم
•200 FPS
•LAN , Moblie Software,1 SATA HDDs up to 2 TB
•امکان کنترل دوربین های گردان RS-485

DVR STD-7004L2C

دی وی آر DVR STD-7004L2C سون تک
•4 کانال تصویر 2 کانال صدا
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•1کانال D1 و 3 کانال CIF
•خروجی VGA و BNC و USB
•4 کانال 25 فریم
•100 FPS
•LAN , Moblie Software,1 SATA HDDs up to 2 TB
•امکان کنترل دوربین های گردان RS-485

DVR STD-7004L2E

دی وی آر DVR STD-7004L2E سون تک
•4 کانال تصویر 2 کانال صدا
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•1کانال D1 و 3 کانال CIF
•خروجی VGA و BNC و USB
•4 کانال 25 فریم
•100 FPS
•LAN , Moblie Software,1 SATA HDDs up to 2 TB
•OSD MENU

دوربین صنعتی BOX CAMERA STC-611nxp سون تک

•دوربین صنعتی BOX CAMERA STC-611nxp سون تک
• وضوح تصویر 600 TVL
•CCD SONY SUPER HAD II
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•دارای تکنولوژی 2DNR و D-WDR
•Day &Night min.llluminace 0.006 Lux
•HLC Light Compensation
•OSD MENU
•Lighting proof

دوربین صنعتی BOX CAMERA STC-711nxp سون تک

•دوربین صنعتی BOX CAMERA STC-711nxp سون تک
• وضوح تصویر 700 TVL
•CCD SONY SUPER HAD II
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•دارای تکنولوژی 2DNR و D-WDR
•Day &Night min.llluminace 0.006 Lux
•HLC Light Compensation
•OSD MENU
•Lighting proof

دوربین صنعتی BOX CAMERA STC-950EF سون تک

•دوربین صنعتی BOX CAMERA STC-950EF سون تک
• وضوح تصویر 700 TVL
•CCD SONY SUPER HAD II
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•دارای تکنولوژی 2DNR و D-WDR
•Day &Night min.llluminace 0.006 Lux
•HLC Light Compensation
•OSD MENU
•Lighting proof
 

دوربین صنعتی BOX CAMERA STC840PX سون تک

•دوربین صنعتی BOX CAMERA STC840PX سون تک
• وضوح تصویر 690 TVL
•1/3 PIXIM CCD
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•دارای تکنولوژی 2DNR و D-WDR
•Day &Night min.llluminace 0.001 Lux
•HLC Light Compensation
•OSD MENU
•Lighting proof
 

دوربین دید در شب IR CAMERA STC-BI930 NXP

•دوربین دید در شب IR CAMERA STC-BI930 NXP سون تک
• وضوح تصویر700 TVL
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•دارای تکنولوژی 2DNR
•Ip 67
•3-6mm 15-20 m IR Distance 6mm 20-30
•OSD Menu with Cable
•Lighting proof

 

STC-BI630 NXP

•دوربین دید در شب IR CAMERA STC-BI630 NXP سون تک
• وضوح تصویر 600 TVL
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•دارای تکنولوژی 2DNR
•Ip 67
•3-6mm 15-20 m IR Distance 6mm 20-30
•OSD Menu with Cable
•Lighting proof

STC-BI530 NXP

•دوربین دید در شب IR CAMERA STC-BI530 NXP سون تک
• وضوح تصویر 520 TVL
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•دارای تکنولوژی 2DNR
•Ip 67
•3-6mm 15-20 m IR Distance 6mm 20-30
•OSD Menu with Cable
•Lighting proof
 

دوربین صنعتی BOX CAMERA STC-511nxp سون تک

دوربین صنعتی BOX CAMERA STC-511nxp سون تک
• وضوح تصویر 520 TVL
•CCD SONY SUPER HAD II
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•دارای تکنولوژی 2DNR و D-WDR
•Day &Night min.llluminace 0.006 Lux
•HLC Light Compensation
•OSD MENU
•Lighting proof

دوربین دید در شب IR CAMERA STC-BI430M سون تک

•دوربین دید در شب IR CAMERA STC-BI430M سون تک
• وضوح تصویر 480 TVL
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•Ip 67
•Lighting proof

•دوربین دید در شب IR CAMERA STC-BI985EF سون تک
• وضوح تصویر 700 TVL
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•دارای تکنولوژی 2DNR
•Ip 67
•80 تا 100 متر برد دید در شب
•لنز متغیر 5-50 میلیمتر
•OSD Menu
•Lighting proof
 

STC-BI655NXP سون تک

•دوربین دید در شب IR CAMERA STC-BI655NXP سون تک
• وضوح تصویر600 TVL
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•دارای تکنولوژی 2DNR
•Ip 67 - لنز 4به9 میلیمتر
• 40-50m IR Distance 
•OSD Menu with Cable
•Lighting proof

STC-BI970 EF سون تک

•دوربین دید در شب IR CAMERA STC-BI970 EF سون تک
• وضوح تصویر700 TVL
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•دارای تکنولوژی 2DNR
•Ip 67 - لنز 4به9 میلیمتر
• 40-50m IR Distance 
•OSD Menu with Cable
•Lighting proof

•دوربین سقفی دید در شب IR Dom CAMERA STC-DI941EF.سون تک
• وضوح تصویر 700 TVL
• 1/3 Sony Super HADII و SAMSUNG WINNER5 DSP
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•دارای تکنولوژی 2DNR و D-WDR
•Day &Night min.llluminace 0.001 Lux
•HLC Light Compensation
•Lighting proof
 

دوربین دید در شب سقفی IR DOM CAMERA STC-DI690nxp

•دوربین دید در شب سقفی IR DOM CAMERA STC-DI690nxp سون تک
• وضوح تصویر 600TVL
•CCD SONY SUPER HAD II
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•دارای تکنولوژی 2DNR و D-WDR
•Day &Night min.llluminace 0.002 Lux
•HLC Light Compensation
•OSD MENU
•Lighting proof
 

•دوربین دید در شب سقفی IR DOM CAMERA STC-DI590EF سون تک
• وضوح تصویر 540TVL
•CCD SONY SUPER HAD II
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•دارای تکنولوژی 2DNR و D-WDR
•Day &Night min.llluminace 0.002 Lux
•HLC Light Compensation
•OSD MENU
•Lighting proof
 

دوربین صنعتی DOM CAMERA STC-421 سون تک

•دوربین صنعتی DOM CAMERA STC-421 سون تک
• وضوح تصویر 420 TVL
•ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
•دارای تکنولوژی 2DNR
•4/1" SONY CCD
•کارکرد در دمای -5 تا +50 درجه سانتیگراد
•Lighting proof
 

 

Copyright © 1997-2010. Central Security Systems. All Rights Reserved.